O nama

fas fa-home
NED-KOM d.o.o.
Čakovečka 26
40305 Nedelišće
fas fa-phone-square
040 390 036
fas fa-envelope
info@ned-kom.hr
fas fa-globe
https://ned-kom.hr
OIB:
47253514896
MBS:
070168758 (Tt-19/924-2 TS Varaždin)
temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
IBAN:
HR10 2390 0011 1013 3837 0
SWIFT CODE:
HPBZHR2X
POSLOVNA BANKA:
Hrvatska poštanska banka
8130   Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
* Kupnja i prodaja robe
* Pružanje usluga u trgovini
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Usluge informacijskog društva
* Promidžba (reklama i propaganda)
* Trgovina na malo preko pošte ili interneta
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
* Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
* Održavanje javnih zelenih površina
* Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
* Održavanje groblja i krematorija unutar groblja
* Održavanje čistoće javnih površina
* Održavanje javne rasvjete
* Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
* Usluge javnih tržnica na malo
* Usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
* Komunalni linijski prijevoz putnika
* Obavljanje dimnjačarskih poslova
* Upravljanje grobljem
* Pogrebnička djelatnost
* Djelatnost druge obrade otpada
* Djelatnost oporabe otpada
* Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
* Djelatnost prijevoza otpada
* Djelatnost sakupljanja otpada
* Djelatnost trgovanja otpadom
* Djelatnost zbrinjavanja otpada
* Gospodarenje otpadom
* Djelatnost ispitivanja i analize otpada
* Rad sustava kanalizacijskih voda ili uređaja za obradu otpadnih voda
* Skupljanje i transport kako otpadnih voda iz kućanstava i industrije, tako i kišnice kanalizacijskom mrežom, kolektorima, tankovima ili drugim prijevoznim sredstvima (komunalnim vozilima itd.) te njihovu obradu i odvoz
* Pražnjenje i čišćenje septičkih jama i tankova, odvoda i jama od blata; servisiranje kemijskih zahoda
* Obrada otpadnih voda fizičkim, kemijskim, odnosno biološkim postupcima kao što su razrjeđivanje, procjeđivanje, taloženje itd.
* Održavanje i čišćenje kanalizacije i odvodnih jaraka za otjecanje kišnice, uključujući deblokiranje odvoda
* Stručni poslovi prostornog uređenja
* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
* Nadzor nad gradnjom
* Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
* Posredovanje u prometu nekretnina
* Poslovanje nekretninama
* Tehničko ispitivanje i analiza
* Računovodstveni poslovi
* Održavanje i popravak motornih vozila, praonice motornih vozila, vučna služba i služba pomoći na cesti
* Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* Poljoprivredna djelatnost
* Proizvodnja sjemena
* Dorada sjemena
* Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
* Stavljanje na tržište sjemena
* Proizvodnja sadnog materijala
* Pakiranje,plombiranje i označavanje sadnog materijala
* Stavljanje na tržište sadnog materijala
* Uvoz sadnog materijala
* Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
* Promet gnojivima i poboljšivačima tla
* Organizacija sajmova
* Skladištenje otpada
Općina Nedelišće, OIB: 78324830528
 Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće
 - jedini osnivač d.o.o.
Ivica Petković, OIB: 51800251790
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno 

Darinka Pergar, OIB: 31777618622

- predsjednik nadzornog odbora


Hrvoje Kolman, OIB: 08804118209

- član nadzornog odbora


Karolina Trojnar, OIB: 67896119281

- član nadzornog odbora
Nikola Novak, OIB: 16418054721
 - načelnik Općine Nedelišće