Pogrebne usluge

USLUGE [ 0 - 24 h ]

 • prijevoz pokojnika
 • poslovi vezani uz ukop
 • grobno mjesto
 • pogrebna oprema
 • osmrtnice
Usluga Cijena € Cijena  € s PDV
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Nedelišće [06:00-14:00] 44,00 55,00 
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Nedelišće [van radnog vremena] 56,00  70,00 
Prijevoz umrle osobe s područja Međimurske županije [06:00-14:00] 56,00  70,00 
Prijevoz umrle osobe s područja Međimurske županije [van radnog vremena] 64,00  80,00 
Prijevoz umrle osobe s područja Grada Varaždina 664,00 80,00
Prijevoz umrle osobe s područja Grada Zagreba 152,00  190,00 
Prijevoz umrle osobe s područja Grada Novi Marof 88,00 110,00 
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Klenovnik 112,00  140,00 
Prijevoz umrle osobe - po prijeđenom km [ostatak Hrvatske] 0,88  1,10 
Prijevoz umrle osobe - po prijeđenom km [inozemstvo] 1,12 1,40 
COVID prijevoz 64,00  80,00 
Preuzimanje umrle osobe i polaganje na odar 16,00 20,00 
Preuzimanje umrle osobe i polaganje na odar drugog prijevoznika 32,00 40,00
Upotreba odarnice 24,00  30,00 
Izrada osmrtnica [kom] 0,80  1,00 
Iskop, zatrpavanje i saniranje grobnog mjesta [odvoz vijenaca, 1 navoz zemlje] 144,00  180,00
Urna – iskop, zatrpavanje i polaganje urne 40,00  50,00 
Urna - pogrebni ceremonijal [3 osobe za prijevoz vijenaca, urne i križa] 56,00 70,00 
Ekshumacija [vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika do 15 godina]
Ostali poslovi i oprema se zasebno zaračunavaju prema cjeniku
168,00  210,00 
Ekshumacija [vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika više od 15 godina]
Ostali poslovi i oprema se zasebno zaračunavaju prema cjeniku
136,40  170,00 
Preuzimanje i prijevoz stradalih po pozivu MUP-a 160,00  200,00 
Oblačenje pokojnika 28,00  35,00 
Skidanje i postavljanje pokrovne ploče na grob 40,00  50,00 
Razbijanje betonske deke i sanacija betona 40,00  50,00 
Lotanje limenog lijesa 24,00  30,00 
Pogrebni ceremonijal [s 4-5 osoba, razglas] unutar radnog vremena 104,00  130,00 
Pogrebni ceremonijal [s 4-5 osoba, razglas] van radnog vremena 144,00  180,00 
Drugi poslovi vezani uz ukop - obračun po utrošenom satu 12,00  15,00 
Dezinfekcija 17,60  22,00 
Rashladna komora (svaki slijedeći dan 20 €) 26,40  33,00 

TERMINI POGREBA

 • unutar radnog vremena
             11:00 do 14:00
 • van radnog vremena
             14:30 do 17:00
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - usluga ukopa i kremiranja pokojnika

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA

Kod smrtnog slučaja, za organizaciju pogreba,
kontaktirajte nas na telefone

095 361 5357, 095 361 5354 ili 095 377 3620