Pogrebne usluge

USLUGE [ 0 - 24 h ]

 • prijevoz pokojnika
 • poslovi vezani uz ukop
 • grobno mjesto
 • pogrebna oprema
 • osmrtnice
Usluga Cijena € Cijena  € s PDV Cijena HRK s PDV
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Nedelišće [06:00-14:00] 43,20  54,00  406,86
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Nedelišće [van radnog vremena] 53,60  67,00  504,81
Prijevoz umrle osobe s područja Međimurske županije [06:00-14:00] 53,60  67,00  504,81
Prijevoz umrle osobe s područja Međimurske županije [van radnog vremena] 64,00  80,00  602,76
Prijevoz umrle osobe s područja Grada Zagreba 152,00  190,00  1.431,56
Prijevoz umrle osobe s područja Grada Novi Marof 86,40  108,00  813,73
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Klenovnik 108,00  135,00  1.017,16
Prijevoz umrle osobe - po prijeđenom km [ostatak Hrvatske] 0,80  1,00  7,53
Prijevoz umrle osobe - po prijeđenom km [inozemstvo] 1,04  1,30  9,79
COVID prijevoz 64,00  80,00  602,76
Preuzimanje umrle osobe i polaganje na odar 11,20  14,00  105,48
Upotreba odarnice 16,00  20,00  150,69
Izrada osmrtnica [kom] 0,80  1,00  7,53
Iskop, zatrpavanje i saniranje grobnog mjesta [odvoz vijenaca, 1 navoz zemlje] 128,00  160,00 1.205,52
Urna – iskop, zatrpavanje i polaganje urne 32,00  40,00  301,38
Urna - pogrebni ceremonijal [3 osobe za prijevoz vijenaca, urne i križa] 53,60  67,00  504,81
Ekshumacija [vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika do 15 godina]
Ostali poslovi i oprema se zasebno zaračunavaju prema cjeniku
160,00  200,00  1.506,90
Ekshumacija [vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika više od 15 godina]
Ostali poslovi i oprema se zasebno zaračunavaju prema cjeniku
134,40  168,00  1.265,80
Preuzimanje i prijevoz stradalih po pozivu MUP-a 149,60  187,00  1.408,95
Oblačenje pokojnika 27,20  34,00  256,17
Skidanje i postavljanje pokrovne ploče na grob 32,00  40,00  301,38
Razbijanje betonske deke i sanacija betona 32,00  40,00  301,38
Lotanje limenog lijesa 16,00  20,00  150,69
Pogrebni ceremonijal [s 4-5 osoba, razglas] unutar radnog vremena 85,60  107,00  806,19
Pogrebni ceremonijal [s 4-5 osoba, razglas] van radnog vremena 128,00  160,00  1.205,52
Upotreba rashladnog poklopca 64,00  80,00  602,76
Drugi poslovi vezani uz ukop - obračun po utrošenom satu 10,40  13,00  97,95
Dezinfekcija 17,60  22,00  165,76
Rashladna komora (svaki slijedeći dan 20 €) 26,40  33,00  248,64

TERMINI POGREBA

 • unutar radnog vremena
             11:00 do 14:00
 • van radnog vremena
             14:30 do 17:00
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - usluga ukopa i kremiranja pokojnika

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA

Kod smrtnog slučaja, za organizaciju pogreba,
kontaktirajte nas na telefone

095 361 5357, 095 361 5354 ili 095 377 3620