Pogrebne usluge

USLUGE [ 0 - 24 h ]

 • prijevoz pokojnika
 • poslovi vezani uz ukop
 • grobno mjesto
 • pogrebna oprema
 • osmrtnice
Usluga Cijena Cijena s PDV EUR
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Nedelišće [06:00-14:00] 320,00 kn 400,00 kn 53,09 €
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Nedelišće [van radnog vremena] 400,00 kn 500,00 kn 66,36 €
Prijevoz umrle osobe s područja Međimurske županije [06:00-14:00] 400,00 kn 500,00 kn 66,36 €
Prijevoz umrle osobe s područja Međimurske županije [van radnog vremena] 480,00 kn 600,00 kn 79,63 €
Prijevoz umrle osobe s područja Grada Zagreba 1.120,00 kn 1.400,00 kn 185,81 €
Prijevoz umrle osobe s područja Grada Novi Marof 640,00 kn 800,00 kn 106,18 €
Prijevoz umrle osobe s područja Općine Klenovnik 800,00 kn 1.000,00 kn 132,72 €
Preuzimanje i prijevoz stradalih po pozivu MUP-a - Interventni 1.120,00 kn 1.400.00 kn 185,81 €
Prijevoz umrle osobe - po prijeđenom km [ostatak Hrvatske] 5,60 kn 7,00 kn 0,93 €
Prijevoz umrle osobe - po prijeđenom km [inozemstvo] 7,20 kn 9,00 kn 1,19 €
COVID prijevoz 480,00 kn 600,00 kn 79,63 €
Preuzimanje umrle osobe i polaganje na odar 80,00 kn 100,00 kn 13,27 €
Upotreba odarnice 120,00 kn 150,00 kn 19,91 €
Izrada osmrtnica [kom] 6,00 kn 7,50 kn 1,00 €
Pogrebni ceremonijal [s 4-5 osoba, razglas, od 06:00 do 14:00] 640,00 kn 800,00 kn 106,18 €
Pogrebni ceremonijal [s 4-5 osoba, razglas] van radnog vremena 960,00 kn 1.200,00 kn 159,27 €
Iskop, zatrpavanje i saniranje grobnog mjesta [odvoz vijenaca, 1 navoz zemlje] 960,00 kn 1.200,00 kn 159,27 €
Urna - pogrebni ceremonijal [3 osobe za prijevoz vijenaca, urne i križa, od 6:00 do 14:00] 400,00 kn 500,00 kn 66,36 €
Urna - pogrebni ceremonijal [3 osobe za prijevoz vijenaca, urne i križa, van radnog vremena] 560,00 kn 700,00 kn 92,91 €
Urna - iskop, polaganje i zatrpavanje urne 240,00 kn 300,00 kn 39,82 €
Skidanje i postavljanje pokrovne ploče na grob 240,00 kn 300,00 kn 39,82 €
Razbijanje betonske deke i sanacija betona 240,00 kn 300,00 kn  39,82 €
Upotreba rashladne komore [1. noć] 200,00 kn 250,00 kn 33,18 €
Upotreba rashladne komore [svaka slijedeća noć] 120,00 kn 150,00 kn 19,91 €
Upotreba rashladnog poklopca 480,00 kn 600,00 kn 79,63 €
Oblačenje pokojnika 200,00 kn 250,00 kn 33,18 €
Upotreba aparata za spuštanje 120,00 kn 150,00 kn 19,91 €
Lotanje limenog uloška 120,00 kn 150,00 kn 19,91 €
Dezinfekcija 128,00 kn 160,00 kn 21,24 €
Ekshumacija [vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika do 15 godina] Ostali poslovi i oprema se zasebno zaračunavaju prema cjeniku 1.200,00 kn 1.500,00 kn 199,08 €
Ekshumacija [vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika više od 15 godina] Ostali poslovi i oprema se zasebno zaračunavaju prema cjeniku 1.000,00 kn 1.250,00 kn 165,90 €
Navoz zemlje 96,00 kn 120,00 kn 15,93 €
Drugi poslovi vezani uz ukop - obračun po utrošenom satu 72,00 kn 90,00 kn 11,95 €

TERMINI POGREBA

 • unutar radnog vremena
             11:00 do 14:00
 • van radnog vremena
             14:30 do 17:00
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - usluga ukopa i kremiranja pokojnika

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA

Kod smrtnog slučaja, za organizaciju pogreba,
kontaktirajte nas na telefone

095 361 5357, 095 361 5354 ili 095 377 3620