NED - KOM d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA

Kod smrtnog slučaja, za sprovod javite se na telefon 095 361 5356 ili 099 513 1542
Platana
Image