NED - KOM d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

RASPORED POGREBA

Kompletan raspored sa arhivom pogreba 

POGREBNE USLUGE

Kompletan asortiman i cjenik pogrebnih usluga

CVJEĆARNICA PLATANA

Kompletan prodajni asortiman cvjećarnice

GROBLJA

Grafički prikaz groblja na području općine